Consejos y avisos

7/9/09

Alcaldologio

Menudo "palabro" que me inventei.
Levo moito tempo querendo facer unha listaxe dos alcaldes que tivemos na cidade, e teño que admitir, que o asunto e máis complicado do que poida parecer, a lo menos pra mín.
Grazas as vosas colaboracions, (incluso o que se conformou con indicarme que na excelente tesis doctoral de Don Jose Somoza Medina habia bastantes datos), case esta feita a listaxe dos alcaldes da cidade, pendentes de facer o remate eiqui vola deixo.
Algun dato pode que sea erroneo, ainda que tentei evitalo sintoo, as reiteradas aparicions de algun deles, asi como o feito de que nos principios os cargos eran de renovación anual, fanno mais enrevesado, certo e que acudindo o arquivo municipal, poderianse despexar todalas dubidas, pero pra eso fai falta tempo. Se algún de vos quere facelo, Don Francisco Espino de seguro que lle vota unha man.


.- Ilmo. Sr. D.García López de Chinchilla (1480?)

.- Ilmo. Sr. D.Tirso Perez Romero (1814 y 1821)
.- Ilmo. Sr. D.Francisco Sánchez (1821 y 1822)
.- Ilmo. Sr. D.Antonio Pérez Montero (1823)

.- Excmo.Sr. D.Jose Maria Montenegro(Marques de Leis)(1835 y 37)
.- Ilmo. Sr. D.Jose Seijo ?
.- Ilmo. Sr. D.Ramón Bahamonde (1855 y 1856)
.- Ilmo. Sr. D.Ramón Maria Pedrayo Silva (1860?)
.- Ilmo. Sr. D.Manuel Pereiro Rey (1880)

.- Ilmo. Sr. D.Juan Fuentes Pérez (1883)

.- Ilmo. Sr. D.Feliciano Pérez Bobo (1887)

.- Ilmo. Sr. D.Juan Taboada Tundidor ?

.- Ilmo. Sr. D.Ricardo Novoa (1891-1894)
.- Ilmo. Sr. D.Manuel Pereiro Rey (1895-1897)
.- Ilmo. Sr. D.Ildefonso Meruendano (1897-1899)
.- Ilmo. Sr. D.Tomas Fabrega (1900-1902)
.- Ilmo. Sr. D.Miguel Francisco Gutierrez (1902-1903)
.- Ilmo. Sr. D.Adolfo Rodriguez Obaya (1903-1904)
.- Ilmo. Sr. D.Antonio Rodriguez Iglesias (1905)
.- Ilmo. Sr. D.Modesto Varela Sotelo (1906-1907)
.- Ilmo. Sr. D.Antonio Rodriguez Iglesias (1908)
.- Ilmo. Sr. D.Juan Fuentes Garcia (1909)
.- Ilmo. Sr. D.Modesto Varela Sotelo (1909-1911)
.- Ilmo. Sr. D.Ildefonso Meruendano (1912-1913)
.- Ilmo. Sr. D.Jose Feijo de Sotomayor (1913)
.- Ilmo. Sr. D.Juan Taboada Gonzalez (1914-1915)
.- Ilmo. Sr. D.Jose Feijo de Sotomayor (1916)
.- Ilmo. Sr. D.Jose Pereira Rodriguez (1916-1917)
.- Ilmo. Sr. D.Ramón Varela Fernandez (1917-1918)
.- Ilmo. Sr. D.Antonio Saco y Arce (1918-1919)
.- Ilmo. Sr. D.Cesar Rodriguez Conde (1919)
.- Ilmo. Sr. D.Alejandro Mosquera Caride (1919-1920)
.- Ilmo. Sr. D.Francisco Villanueva Lombardero (1920-1922)
.- Ilmo. Sr. D.Alfonso Junquera Devesa (1922)
.- Ilmo. Sr. D.Rogelio Nuñez de Couto (1922-1923)
.- Ilmo. Sr. D.Alfonso Junquera Devesa (1923)
.- Ilmo. Sr. D.Alejandro Mosquera Caride (1923)
.- Ilmo. Sr. D.Narciso Rivas Martinez (1923-1924)
.- Ilmo. Sr. D.Olegario Muñiz Alvarez (1924-1925)
.- Ilmo. Sr. D.Matias Bobillo Bobillo (1925-1926)
.- Ilmo. Sr. D.Marcial Ginzo Soto (1926-1929)
.- Ilmo. Sr. D.Jesus Soria Gonzalez (1930)
.- Ilmo. Sr. D.Marcial Ginzo Soto (1930)
.- Ilmo. Sr. D.Francisco Villanueva Lombardero (1930)
.- Ilmo. Sr. D.Alfonso Junquera Devesa (1930-1931)
.- Ilmo. Sr. D.Luis Fabrega Coello (1931-1932)
.- Ilmo. Sr. D.Antonio Alvarez Dopazo (1932-1934)
.- Ilmo. Sr. D.Santos Fernandez Fueyo (1934-1936)
.- Ilmo. Sr. D.Rogelio Nuñez de Couto (1936)
.- Ilmo. Sr. D.Manuel Suarez Castro (1936)
(ultimo alcalde da Republica, asesinado no 37, no Campo de Aragón(Cuartel de San Francisco)*1
.- Ilmo. Sr. D.Marcelino Mira Cecilia (1936)
.- Ilmo. Sr. D.Enrique González Anta (1936-1937)
.- Ilmo. Sr. D.Eduardo Saavedra Caballé (1937-1938)
.- Ilmo. Sr. D.Manuel Paco Núñez Romero (1937-1938)
.- Ilmo. Sr. D.Enrique González Anta (1938-1941)
.- Ilmo. Sr. D.Eduardo Valencia Fernández (1941)
.- Ilmo. Sr. D.Eduardo Olano Fernández.(1941-1944)
.- Ilmo. Sr. D.Alfredo Serantes Morais. (44-48)*
.- Ilmo. Sr. D.Eduardo Valencia Fernández. (1948-1954)
.- Ilmo. Sr. D.Leoncio Areal Herrera. (1954-1956)
.- Ilmo. Sr. D.Domingo Saavedra Sánchez. (1956-1958)
.- Ilmo. Sr. D.Ramón Taboada Salgado. (1958-1962)
.- Ilmo. Sr. D.Enrique Alonso Cuevillas Crespo (1962-1963)
.- Ilmo. Sr. D.David Ferrer Garrido (1963-1970)
.- Ilmo. Sr. D.Ricardo Martin Esperanza (1970-1974)
.- Ilmo. Sr. D. Miguel Riestra París (1974-1977)
.- Ilmo. Sr. D.Celso Vázquez Gulías Alvarez (1977-1979)
.- Ilmo. Sr. D.Jose Luis López Iglesias (1979-1983)
.- Ilmo. Sr. D.Antonio Caride Tabares Castro (1983-1987)
.- Ilmo. Sr. D.Jorge Bermello Fernandez (1987)
.- Ilmo. Sr. D.Manuel Veiga Pombo (1987-1990)
.- Ilmo. Sr. D.Jose Luis Mondelo (1990-1991)
.- Ilmo. Sr. D.Manuel Veiga Pombo (1991-1995)
.- Ilmo. Sr. D.Manuel Cabezas Enríquez (1995-2007)
.- Ilmo. Sr. D.Enrique Novoa López (Temporal 2007)
.- Ilmo. Sr. D.Francisco Rodríguez Rodríguez (2007).
*1 Corrección de Carrión.
*D.Alfredo Serantes no figura no libro dos 20 anos de paz no mandato de Franco
publicado orixinalmente 17-04-09

No hay comentarios: