Consejos y avisos

13/5/09

Sanatorio de Toén (A Conchada)

Vista xeral no ano 58
Nos anos 40 proxectouse nunha zona en grao sumo saudable da provincia, (A Conchada, San Pedro de Moreiras, Concello de Toén, a construción dun sanatorio para o coidado dos enfermos da lepra, (facia moito tempo que se tiña pechado o do San Lazaro), o investimento final, o único do que teño datos, ascendeu aos 9 millóns de pesetas (da época, anos 50).Plano e vestibulo do Sanatorio

Esta obra supuxo unha válvula de escape (laboral), para os habitantes da zona (inmersos noutros moitos lugares nun proceso de emigración), polos datos que teño comezou a construción, a empresa Carrión*, alá polo ano 44, pero no 48 aproximadamente e ata o 53 que se deu por concluída a obra a desenrrolou a empresa Rodolfo Lamas.
Do que non hai ningunha dúbida é dos materiais empregados na construción, que aínda hoxe permiten ver un estado magnifico das instalacións.

Sala de xogos e un dormitorio de observación.
A idea inicial como xa dixen era que as instalacións servisen de centro para enfermos da lepra, mais desestimouse estando a obra xa moi avanzada, pensandose logo en convertilo nun centro de tratamiento da tuberculoses para todo o noroeste peninsular, a última hora e por diversos motivos, tamén refugouse a idea; durante un longo período (ata o ano 58), as instalacións estiveron practicamente abandonadas, ata que unha acertada decisión transfórmouno nun dos mellores centros psiquiátricos da península.

Enfermeras do Sanatorio ano 60, detras podese ver as terrazas que tiñan as habitacions.

Coido que e moito mellor que vos de a sua vision do complexo sanitario o Doutor David Simón Lorda, aquí tedes o enlace a un traballo seu sobre o Psiquiátrico de Toen.

No hay comentarios: