Consejos y avisos

23/10/10

Cronica Negra de Ourense II (O Marracú 3ª parte)

O asasinato do Federal, a investigación

Fotografía do diario ABC, no que se ve o cadaver tal e como foi atopado polos investigadores. (Foto Pacheco)
Os poucos días da sua desaparición, loxicamente o fillo o ver que non volta pra madrid o Federal, denuncia a sua desaparición, pero a pesquisas ian ser moi complicadas, debido as precaucions tomadas polos delincuentes.
Durante unhos días, as investigacions centraronse en conseguir seguir a pista do viaxe, e a casualidade quiso que o revisor do tren de Asturias, recoñecese na prensa a imaxen do Federal, como a dun pasaxeiro, que falou con él, pra pedirlle axuda, logo de haber perdido o tren de Ourense. O revisor lembraba telo deixado seguir viaxe ata Leon, onde poderia coller un enlace cara Monforte, o que non foi quen, foi de decir se viaxaba soó, ou con mais xente.
Fora dese detalle, non houbo xeito de atopar ningunha pista durante uns días, incluso chegouse a confundir o cadaver dun suicida que apareceu preto de Ribadavia, co do Federal, pero rapidamente se descartou.
Así as cousas, o final coma sempre os criminais terminan por cometer un erro, e neste caso veu da mán doutro asasinato.
O Valentón, e detido na Roda (Albacete), por asasinar a El Gallego, e coma parte da sua xustificación, declara que El Gallego era un home pendenciero, que xa tiña asasinado a tres persoas, polo cal viuse necesitado de matalo en defensa propia.
Tirando dese fio, o xuiz da Roda, chega a descubrir a relación destes delincuentes, co caso do Federal, e consigue que o Valentón, testifique sobre este asasinato, e revele o lugar no que esta agochado o cadaver.
*n.del a. durante as investigacions comprobouse que o Valentón era zocato.

Permitideme que expoña a miña idea, antes de leer os datos do xuizo.
 O 21 de xaneiro do 1919, logo de varios enganos, O federal, e asasinado na casa do Marracu, en Ourense. 
Os autores materais do crimen, foron El Gallego, O Marracú, o Valentón, e non se pode descartar a intervención dalgun dos familiares do Marracú.
O executor do asasinato, poidera ser o Valentón, pola sua condición de zocato, pero penso que seria un dato irrelevante, e de imposible comprobación, dado que a posterior morte de dous dos intervintes, facilita a evacuacion de responsabilidades cara eles.

Como decia aquel, así son as cousas, e así temolas contado. Nunhos días comezarei a leer os datos do xuizo; que segun contan tivo gran repercusión publica; segundo parece mezclaronse co caso, conflictos de "clase".
Eso sera dentro dunhos días. 

No hay comentarios: