Consejos y avisos

9/8/12

Alcaldologio (Revisión)


O actual cos tres últimos, e tres dos antigos, Manuel Pereiro Rey, Manuel Suarez Castro, e Jesus Soria  

   En Abril do 2009, fixen a primeira lista de alcaldes da cidade; mais ou menos un ano despois fíxose unha revisión dos datos, e non sei en que data a Wlkipedia colleu o relevo e reproduciu a lista con algunhas achegas dos seus colaboradores. Agradézolles a honra que me fan citándome e facéndome un enlace á entrada, e por iso fago esta revisión na que se suman ás achegas da Wikipedía, (en vermello), outras que me enviastes algún de vós, ou foron aparecendo mentres buscaba outras informacións (en verde).
   De cara á nova etapa que comezaremos en setembro, propóñovos un novo obxectivo, que se suma aos que temos pendentes, (Vida Galega, Biografías de Personaxes, datos dalgunha fotografía etc). E este obxectivo, é intentar conseguir a maior cantidade posible de imaxes dos nosos Rexidores; xa sei que os do século XV vai ser unha batalla perdida, pero mal será que non apareza algún.
   A idea suxeriuma un novo lector do blog, que ten relación de parentesco cun destes alcaldes, e gustaríalle ter unha fotografía do seu antepasado.
En Setembro falaremos, de momento ide revisando por se aparece algo.


Regidores.

.- Ilmo. Sr. D. Pedro Díaz de Cadorniga (1442) Regidor
.- Ilmo. Sr. D. Pedro López de Barreira (1465)
.- Ilmo. Sr. D. García López de Chinchilla (1480?)

Trienio Liberal

.- Ilmo. Sr. D. Tirso Pérez Romero (1814 y 1821)
.- Ilmo. Sr. D.
Francisco Sánchez (1821 y 1822)
.- Ilmo. Sr. D.
Antonio Pérez Montero (1823)

Isabel II

.- Excmo. Sr. D. José María Montenegro Gago (Marqués  de Leis) (1835 y 37)
.- Ilmo. Sr. D. José Gómez Novoa (1840)
.- Ilmo. Sr. D. Juan Lebrón (1846) (ponte Lebron)
.- Ilmo. Sr. D. Ramón Bahamonde (1855 y 1856)
.- Ilmo. Sr. D. Ramón María Pedrayo Silva (1860?)

Sexenio Revolucionario

.-Ilmo. Sr. D. Benigno María Cid

Restauración Borbónica

.- Ilmo. Sr. D. José Seijo Pérez (1874)
.- Ilmo. Sr. D. Luciano Figueras (1875-1876)
.- Excmo. Sr. D. Juan Antonio Montenegro y Puga, (Marqués de Leis) (1877)
.- Ilmo. Sr. D. José Segundo Puga y López (1878-1879)
.- Ilmo. Sr. D. Manuel Pereiro Rey (1879-1881)
.- Ilmo. Sr. D. Juan Fuentes Pérez (1882-1885)
.- Ilmo. Sr. D. Feliciano Pérez Bobo (1886-1891)
.- Ilmo. Sr. D. Juan Taboada Tundidor?
.- Ilmo. Sr .D. Miguel Valcárcel y Ochoa (1892-1893)
.- Ilmo. Sr. D. Ricardo Novoa y Novoa (1893-1895)
.- Ilmo. Sr. D. Manuel Pereiro Rey (1895-1897)
.- Ilmo. Sr. D. Ildefonso Meruéndano Pérez (1897-1899)
.- Ilmo. Sr. D. Tomas Fábrega Tomas (1900-1902)
.- Ilmo. Sr. D. Miguel Francisco Gutiérrez Rodríguez (1902-1903)
.- Ilmo. Sr. D. Adolfo Rodríguez Obaya (1903-1904)
.- Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Iglesias (1905)
.- Ilmo. Sr. D. Modesto Varela Sotelo (1906-1907)
.- Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Iglesias (1908)
.- Ilmo. Sr. D. Juan Fuentes García (1909)
.- Ilmo. Sr. D. Modesto Varela Sotelo (1909-1911)
.- Ilmo. Sr. D. Ildefonso Meruéndano Pérez (1912-1913)
.- Ilmo. Sr. D. José Feijoo de Sotomayor (1913)
.- Ilmo. Sr. D. Juan Taboada González (1914-1915)
.- Ilmo. Sr. D. José Feijoo de Sotomayor (1916)
.- Ilmo. Sr. D. José Pereira Rodríguez (1916-1917)
.- Ilmo. Sr. D. Ramón Varela Fernández (1917-1918)
.- Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Saco y Arce (1918-1919)
.- Ilmo. Sr. D. Cesar Rodríguez Conde (1919)
.- Ilmo. Sr. D. Alejandro Mosquera Caride (1919-1920)
.- Ilmo. Sr. D. Francisco Villanueva Lombardero (1920-1922)
.- Ilmo. Sr. D. Alfonso Junquera Devesa (1922)
.- Ilmo. Sr. D. Rogelio Núñez de Couto (1922-1923)
.- Ilmo. Sr. D. Alfonso Junquera Devesa (1923)
.- Ilmo. Sr. D. Alejandro Mosquera Caride (1923)
.- Ilmo. Sr. D. Narciso Rivas Martínez (1923-1924)
.- Ilmo. Sr. D. Olegario Muñiz Álvarez (1924-1925)
.- Ilmo. Sr. D. Matías Bobillo Bobillo (1925-1926)
.- Ilmo. Sr. D. Marcial Ginzo Soto (1926-1929)
.- Ilmo. Sr. D. Jesús Soria González (1930)
.- Ilmo. Sr. D. Marcial Ginzo Soto (1930)
.- Ilmo. Sr. D. Francisco Villanueva Lombardero (1930)
.- Ilmo. Sr. D. Alfonso Junquera Devesa (1930-1931)

Segunda República

.- Ilmo. Sr. D. Luis Fábrega Coello (1931-1932)
.- Ilmo. Sr. D.
Antonio Álvarez Dopazo (1932-1934)
.- Ilmo. Sr. D.
Santos Fernández Fueyo (1934-1936)
.- Ilmo. Sr. D.
Rogelio Núñez de Couto (1936)
.- Ilmo. Sr. D.
Manuel Suarez Castro (1936)
(Ultimo alcalde da Republica, asesinado no 37, no Campo de Aragón(Cuartel de San Francisco)*1

Franquismo

.- Ilmo. Sr. D. Marcelino Mira Cecilia (1936) Militar
.- Ilmo. Sr. D. Enrique González Anta (1936-1937)
.- Ilmo. Sr. D. Manuel Paco Núñez Romero (1937)
.- Ilmo. Sr. D. Eduardo Saavedra Caballé (1938)
.- Ilmo. Sr. D. Manuel Paco Núñez Romero (1938)
.- Ilmo. Sr. D. Enrique González Anta (1938-1941)
.- Ilmo. Sr. D. Eduardo Valencia Fernández (1941)
.- Ilmo. Sr. D. Eduardo Olano Fernández.(1941-1944)
.- Ilmo. Sr. D. Alfredo Serantes Moráis. (44-48)*
.- Ilmo. Sr. D. Eduardo Valencia Fernández. (1948-1954)
.- Ilmo. Sr. D. Leoncio Areal Herrera. (1954-1956)
.- Ilmo. Sr. D. Domingo Saavedra Sánchez. (1956-1958)
.- Ilmo. Sr. D. Ramón Taboada de Zúñiga Salgado. (1958-1962)
.- Ilmo. Sr. D. Enrique Alonso-Cuevillas Crespo (1962-1963)
.- Ilmo. Sr. D. David Ferrer Garrido (1963-1970)
.- Ilmo. Sr. D. Ricardo Martin Esperanza (1970-1974)
.- Ilmo. Sr. D. Miguel Riestra París (1974-1977)

Democracia*

.- Ilmo. Sr. D. Celso Vázquez Gulías Álvarez     (1977-1979)
.- Ilmo. Sr. D.
José Luis López Iglesias     (1979-1983)
.- Ilmo. Sr. D.
Antonio Caride Tabares Castro  (1983-1987)
.- Ilmo. Sr. D.
Jorge Bermello Fernández      (1987)
.- Ilmo. Sr. D.
Manuel Veiga Pombo   (1987-1990)
.- Ilmo. Sr. D.
José Luis Móndelo        (1991)
.- Ilmo. Sr. D.
Manuel Veiga Pombo     (1991-1995)
.- Ilmo. Sr. D.
Manuel Cabezas Enríquez    (1995-2007)
.- Ilmo. Sr. D.
Enrique Novoa López     (Temporal 2007)
.- Ilmo. Sr. D.
Francisco Rodríguez Fernández   (2007). *1 Corrección de Xosé Lois Carrión.
*2 D.Alfredo Serantes no figura no libro dos 20 anos de paz no mandato de Franco
*3 Si bien Don Celso Vázquez Gulias Álvarez, fue el primer alcalde de la Democracia, el primero salido de las urnas, fue Don José Luis López Iglesias (corrección de Xose Lois Carrion) 
publicado orixinalmente 17-04-09

No hay comentarios: