Consejos y avisos

15/6/09

Lerroux en Ourense


Fotografía da revista Blanco y Negro Fot. Campos 1904
No ano 1904 o que chegou a ser Presidente do Goberno (1933), e daquelas Deputado Nacional , polo partido Unión Republicana, Alejandro Lerroux, fixo unha visita a Ourense para celebrar un mitín, no "Café Moderno", (situado no edificio onde estivo foto Sanjurjo, e a ferraxeria Anta (Tucho Anta), no confundir co "Café La Moderna", Paz Novoa 3, (Rúa Paseo).
A fotografía anterior corresponde o recibimento que tivo na estación de Canedo ese día.
O asunto e que recuncou, e o 12 de Maio do 1913, despois de certa polemica sobre a oportunidad ou non de facer o mitín na Alameda, onde estaba previsto, o fin decidiuse trasladalo o Salon de Variedades, (xa vos falei deste local, foi o cine Pinacho, logo cine Barbaghelata, (o dono era o mismo, o que mudou foi o nome), logo foi Salón de Variedades, e finalmente Salón Apolo), na esquina do Paseo, con Cardeal Quiroga.
Nunha destas ocasións segúndo conta Don Carlos Casares no seu libro "Conciencia de Galicia", Risco Otero e Curros, tres biografias, entre o publico asistente estaba (un mozo daquelas), Vicente Risco, o cal sen coincidir nos plantexamentos do orador, recoñeceu, os fantasticos dotes mostrados, por Don Alejandro, pra encandilar a concurrencia, tanto foi, que o terminar o acto, acompañaron o orador ata o Roma, onde se hospedaba, facendo que saudara a concurrencia dende o balcón.
Actos coma este e moitisimos mais que se poden ler da xente de antes, son os que te fan pensar, que estamos a esquecer as "formas".
Casares, citando a Risco escribe: "...yo conocí a Lerroux en esta dichosa ciudad de Orense, donde dio un mitin, en donde hoy está el Café Moderno, en un local en que tan pronto tenía lugar un baile como una reunión semirrevolucionaria. Servía para todo; allí vi representar el Tenorio por cincuenta céntimos".Dou por feito que foi na visita do 1904, Risco teria daquelas 2o anos.

No hay comentarios: