Consejos y avisos

29/5/09

Os Sopistas de Compostela 1930


A verdade e que estes xa non eran sopistas (os que en teoria por necesidad, facian "musica", pra conseguir un prato de manduca, e algunha axuda pra os seus estudios), eran os que dun xeito mais jovial tentaron continuar a tradicción, "A Tuna Compostelá"; dos sopistas somentes conservaron a costumbre de levar na capa colgada unha culler e o tenedor.
Vou plagiar o comentario que me envia Don Santiago Mosquera acompañando a fotografía, xa que penso que eu non seria quen de milloralo.
"... trátase da visita que fixo a tuna compostelana a cidade de Ourense os días 18 e 19 de xaneiro do 1930, inmortalizando a visita nas escaleiras o carón do palco da música do Posío.
Os tunos tiñan por costume nominar en cada cidade que visitaban, unha "Presidenta", que tiña a obriga de agasallalos con algunha merendola (chamábanlle lunch). Nesta ocasión a Presidenta foi a miña nai que, está mal que eu o diga, pero era guapiña dabondo.
Chamáronme a atención dúas cousas: o numerosa que era a tuna; e o feito de que, dispois da visita, según a prensa local, os tunos partían cara a León e outras cidades do Norte, ata chegar a Barcelona. Tendo en conta a data e o que se tardaba daquelas en chegar a Barcelona ( con paradas en "outras cidades do Norte"), supoño que cando chegaran a Compostela, xa iría medio curso perdido.
Xa se sabe, os tunos nunca foron bos estudiantes".
Pra ver que Don Santiago ten algo de razón, non hay maís que fixarse nas facianas dalgun dos "pollos", decatarevos que algun andara por enriba dos trinta, y en teoria ainda cursaban cuarto, que era cando se facia o "paso de Ecuador".

No hay comentarios: