Consejos y avisos

19/12/08

A revista "Nós" cap.1

Aínda que sexa difícil de entender, esta entrada e outras que farei desta "PUBLICACIÓN", dubidei moito sobre se facela, ou non; xa de antemán recórdovos a miña total ignorancia sobre o idioma Galego e nunca me atreverei a pór en dúbida as decisións dos próceres que rexen o destino desta que era "Vella Lingua"; pero recoñezo que sacar á luz estes textos pode dar lugar a que os nosos novos estudantes incorran en erros gramaticales, o uso de xiros , apostrofes, apocopes, cedillas e vocabulario doutras épocas, chocan coas actuais regras "normativas".
Por iso pido de novo desculpas, pero penso que estes textos, aínda que só sexa pola beleza estética da maioría deles, deben ser vistos por todos os Galegos.
Por certo non se podería estudar unha reedición, para facilitar o seu coñecemento.
Perdón po-la minha osadia.

Releede con detemento esta lista de redautores, a de colaboradores tampouco desmerece esta xoia.

Pra ledicia de todos e pra enseño de moitos, sai oxe Nós.
É a ansia qu´oxe sinte Galizia de vivir de novo, de voltar ó seu ser verdadeiro e inmorrente, a evidencia lumiosa do mañán, o que nos fai sair. Temos unha fe cega, asoluta, inquebrantabel na vitalidade e no xenio da nósa Raza, e mais na eficacia do nóso esforzo pra levala ó acomprimento do seu fado grorioso. Oxe chegou á vida na nósa Terra, unha xeneración que se deprocatou do seu imperioso deber social, de crearen pra sempre a cultura galega. Endexamais foi meirande a nósa autividade creadora. Nós ven a recoller todos ises esforzos d´integración da Patrea galega no seu xa rico polimorfismo.
Os colaboradores de Nós poden ser o que lles pete: individualistas ou socialistas, pasatistas ou futuristas, intucionistas ou racionalistas, naturistas ou humanistas; pódense pór en calquera das posiciós posibles respeito das catro antinomias da mente contemporanea; poden ser hastra clásicos, con tal de que poñan por riba de todo o sentimento da terra e da Raza, o desexo coleitivo de superación, a orgulosa satisfaición de seren galegos.
.........
Recórdovos que non publico comentarios, o que se fago é lelos, e se teño forma,contestalos, tedes a miña e-mail, por aí.

No hay comentarios: