Consejos y avisos

3/12/08

Foto Mazaira 1 (1940)

Fotografía propiedade de J. Campillo
Procedente de Chantada, nos anos 40 chega á cidade Don Lisardo Mazaira López, naqueles intres existía a moda dos "fotógrafos do minuto", os clientes achegábanse ás oficinas, (barracas), instaladas na "Barronca" da alameda, e alí estes profesionais con mais habilidade que medios, facían as súas fotografías, case sempre utilizando panos orixinais de verdes paisaxes ou ceos estrelados e algúns obxectos como equinos brancos de cartón, ou magníficos turbo reactores.
Fotografía propiedade Foto-Mazaira
O do minuto supoño que sería polo típico "dáme un minuto", o certo é que a entrada do negocio estaba sempre chea de cabichas de "Caldos", e non lle botemos a culpa á escasa dilixencia do persoal municipal de limpeza.
Don Lisardo e a sua Dona Manuela Saburido Vazquez (a primeira muller en Ourense que adicou o seu tempo a fotografía), sufriron as incomodidades desas magníficas instalacións, ata que se puido permitir o traslado a un portal, situado na Avenida de Pontevedra, á beira do café "A Unión", debeu de coincidir cun momento en que se decidiu eliminar as casetas, xa que tamén o seu veciño Sanjurjo , trasladouse ao seu estudo na rúa Progreso, á beira da "Regidora". (do relevo po lo seu fillo, tamén Lisardo Mazaira (Saburido), falaremos noutra entrada)

No hay comentarios: