Consejos y avisos

12/10/08

"Vacinate"

O primeiro baixo a esquerda foi a see do Instituto de Vacinacion
Aproveitando que comeza a campaña de vacinación da gripe, imos lembrar os comezos da mediciña preventiva nesta cidade.
A falta de hixiene, provocada sobre todo polos escasos medios existentes, sempre foi causa de graves problemas de saúde (Peste negra 1348, Cólera 1833, 53, 63 e 1885, Gripe 1917 etc.), os seus efectos sempre foron devastadores para a poboación, e seguisen séndoo, de non ser pola intervención dos médicos e farmacéuticos, que loitaron con escasos medios contra virus e bacterias.
En Ourense, e aproveitando os avances científicos da época ( como exemplo, a vacinación anticolérica, ideada por o Doutor Jaime Ferrán e aplicada en 1885 en Valencia, o mellor coñecemento das formas de contaxio etc.), tomáronse medidas como a creación de lavadoiros públicos, establecéronse puntos de control sanitario para a poboación itinerante (o da cidade instalouse nun edificio anexo á recentemente estreada estación do ferrocarril de Vicente Risco 1883 ver no blogue entrada da estacion de Canedo), pero o máis importante foi a creación do instituto de vacinación de Ourense(1885-1889), impulsado polo Colexio Médico-Farmacéutico de Ourense, constituído nese mesmo ano, situouse na Rúa do Alba 11 Baixo (Cardeal Quiroga) baixo a dirección do doutor Ramón Quesada Borrajo, no ano 88 viuse obrigado a pechar como instituto de financiamento público e reabriuse aos poucos meses polo esforzo e financiamento do propio Doutor Quesada e os doutores Don José María Rivera e Don Saturnino Gómez Sutyck.

Fotografía do Doutor Ferran y selos do Colexio Medico Farmaceutico, e do Instituto de Vacinacion
Gracias de novo o Doutor David Simón Lorda pola sua axuda.

No hay comentarios: