Consejos y avisos

20/4/08

Severino


Axente Inmobiliario, Xestor Administrativo, un dos mais coñecidos da cidade, durante moitos anos, colaborou co Sr. Cachafeiro (Empresario e Construtor de renome na cidade).

Dende os anos corenta, traballo na cidade.
As súas oficinas estaban na Rúa Calvo Sotelo 3(Rúa do Paseo) Rúa de Paz Novoa, encima das Galerías Tobaris.
Hoxe en día a súa familia continúa mantendo oficinas e negocios na cidade.

No hay comentarios: